Tomas Minnesfond
Den allmännyttiga ideella föreningen 'Tomas minnesfond' bildades 2007 men kommer att avslutas under 2018. Under slutet av 2017 användes de sista pengarna från minnesfonden. Fonden skänkte då pengar till föreningen Tuki Nepal och lämnade bidrag för att finansiera belysning m.m. till skulpturen Passion Extreme.

Vi tackar ödmjukt alla er som skänkt pengar till minnesfonden. Det betyder väldigt mycket för oss och minst lika mycket för de 100-tals nepaleser som direkt eller indirekt fått ett bättre liv tack vare era generösa bidrag. Under våren 2018 räknar vi med att minnesfonden kommer att avslutas. Tomas hemsida, tomasolsson.com, kommer dock att finnas kvar.

Totalt har 248.201 kr samlats in till Tomas minnesfond. Huvuddelen av pengarna kommer från de insamlingar som startades 2006 av Andreas Swahn vid Abovo AB i Borås och Erlend Sande vid Friflyt i Oslo. Därutöver har pengar samlats in av Tomas kamrater och vid en ny insamling i samband med jordbävningen i Nepal 2015.

När de första insamlingarna startades var avsikten att de insamlade pengarna skulle användas för att finansiera räddningsarbetet av Tomas. Efter omfattande förhandlingsarbete med det franska försäkringsbolag där Tomas var försäkrad blev resultatet att huvuddelen av räddningsarbetet finansierades av hans försäkring och bara en begränsad del av de insamlade pengarna användes.

Efter diskussioner med Svenska och Norska Klätterförbundet och övriga intressenter bildades 2007 en minnesfond i Sverige och en i Norge för förvaltning av de resterande insamlade pengarna. Minnesfondens ändamål var att hjälpa skandinaver som råkade ut för olyckor i samband med skidåkning och klättring. I uppropet till den svenska insamlingen fanns också angivet att om inte alla insamlade pengar användes för räddningsarbetet skulle de kunna användas till ett minnesmärke efter Tomas.

Under åren 2007 till 2016 hade styrelsen i fonden många kontakter med personer som skadats och framförallt med anhöriga till skadade och omkomna. Av olika skäl beslutade dock styrelsen att inte göra några utbetalningar till skadade eller omkomna.

Styrelsen beslutade då att huvuddelen av pengarna skulle ges som bidrag till anhöriga till sherpas som omkommit på Everest och vidare att resterande pengar skulle användas dels till förbättring och underhåll av den skulptur som skänkts till Borås stad till minne av Tomas och dels som gåva till någon etablerad hjälporganisation.

De insamlade pengarna - totalt 248.201 kr - har använts enligt följande:
  • 21.072 ersättning för telefonkostnader till Tomas kamrater m.fl. i samband med räddningsarbetet.
  • 18.520 ersättning till Tshering Pande Bhote och Lamba Bu Sherpa för sina insatser i räddningsarbetet. Det var Tshering och Lamba som återfann Tomas död i mycket otillgänglig terräng på 6.700 m höjd nedanför Norton couloiren.
  • 10.000 bidrag till finansiering av fotoutställning 2010-2011 vid Abecita Konstmuseum i Borås.
  • 62.628 bidrag till anhöriga till de sherpas som omkom i olyckan vid isfallet vid Everst 2014.
  • 33.500 + 1.500 bidrag till Tuki Nepal för återuppbyggnad av skolan i Jyamrung efter jordbävningen 2015.
  • 56.368 bidrag till anhöriga till de sherpas som omkom vid Everest i samband med jordbävningen 2015.
  • 2.903 bidrag till finansieringen av målningen av berget under Passion Extreme.
  • 40.000 betalning för installation av belysning av Passion Extreme.
  • 1.710 bankavgifter mm.
Läs gärna mer om föreningen i dess stadgar och protokoll:
Det finns också ett antal Nyheter som handlar om fonden.